ضروری بودن افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت خودرو در کارخانه

332
اشتراک گذاری
2k
بازدیدها

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن اشاره به تاثیر اندک نرخ ارز در قیمت خودرو قیمت‌گذاری کنونی شورای رقابت را مبتنی بر اصول اقتصادی ندانست. محمدعلی ذکریایی اظهار داشت: مصوبه افزایش 8 درصدی قیمت خودرو از سوی شورای رقابت با وجود تورم 14 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای زمستان 99، فروش خودرو همراه با زیان را موجب شده که به زیان قطعه‌سازان نیز تمام می‌شود.
وی با اشاره به افزایش 110 درصدی نرخ انرژی گاز از سوی دولت علی‌رغم مطالبه مجلس مبنی بر افزایش قیمت 30 درصدی آن افزود: با افزایش هزینه تولید قطعه، قطعه‌ساز ناچار از افزایش قیمت قطعات است و خودروساز نیز می‌بایست، هزینه قطعات را بر اساس افزایش قیمت واقعی آن بپردازد و در غیر این صورت روند تولید قطعه متوقف خواهد شد و موضوع دیگر قدرت نقدینگی خودروسازان است که همواره رو به کاهش است. عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر و تاثیر آن بر مصوبه اخیر شورای رقابت گفت: روند کاهش نرخ ارز تثبیت نشده، ضمن اینکه میزان تاثیر آن بر قیمت تمام شده کاملا مشخص است. مگر چند درصد از قیمت خودرو را نرخ ارز تشکیل می